FUNDUSZE INWESTYCYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 

Firma działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 października 1997 roku. Głównym celem działalności ING TFI S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi oraz prowadzenie działań koniecznych dla prawidłowego ich funkcjonowania.


Kapitał zakładowy: 21.000.000 złotych

Kapitał wpłacony: 21.000.000 złotych

NIP: 954-21-80-836

KRS: 0000039430

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 

Siedziba:

ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
budynek Hortus