FUNDUSZE INWESTYCYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING (L) Globalny Spółek DywidendowychObserwowane

 
Stopa zwrotuCena jednostki
Poziom ryzyka 1 2 3 4 5 6 7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niskie
 • 2 - niskie
 • 3 - umiarkowane
 • 4 - średnie
 • 5 - stosunkowo wysokie
 • 6 - wysokie
 • 7 - bardzo wysokie
 
Data uruchomieniaPoczątek okresuCena j.u.Koniec okresuCena j.u.Stopa zwrotu
2009-11-232014-05-20167,772015-05-20215,1128.22%

Wycena

dane na dzień: 2015-05-20
 
Kategoria jednostkiA - Zbywane bez ograniczeń
Aktywa netto w PLN
(2015-04-30)
1131,22 mln
Cena jednostki w PLN215,11
Zmiana dzienna (%)0.46

Dlaczego warto

 • Zarabiasz na wzroście wartości akcji oraz wysokich dywidendach wypłacanych przez starannie wyselekcjonowane spółki.
 • Masz dostęp do inwestycji w największe globalne spółki wypłacające wysokie i stabilne dywidendy.
 
 
 
 


Informacje praktyczne dla jednostki kategorii A

Typ funduszu: akcji
Zakres geograficzny: Rynki Globalne
Benchmark: Brak
Początek działalności funduszu: 2009-11-23
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 2.50%
 
 

Profil inwestora

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 
 
 
 

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Invest Global High Dividend.
 • ING (L) Invest Global High Dividend inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
 • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend.
 • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.
 
 

 
 
 
 

Do pobrania

Karta funduszu Pobierz
Kluczowe informacje dla inwestorów Pobierz
Prospekt Pobierz
Sprawozdanie Pobierz
Rachunki bankowe Pobierz
Tabele opłat Pobierz
 
 

Zarządzający

 
 
27 lat w branży

Bruno Springael
Senior Portfolio
Manager

Global High
Dividend

 
 
21 lat w branży

Herman Klein
Senior Portfolio
Manager

Global High Dividend