FUNDUSZE INWESTYCYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 

ING AkcjiObserwowane

 
Stopa zwrotuCena jednostki
Poziom ryzyka 1 2 3 4 5 6 7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niskie
 • 2 - niskie
 • 3 - umiarkowane
 • 4 - średnie
 • 5 - stosunkowo wysokie
 • 6 - wysokie
 • 7 - bardzo wysokie
 
Data uruchomieniaPoczątek okresuCena j.u.Koniec okresuCena j.u.Stopa zwrotu
1998-03-112014-05-22281,452015-05-22314,1911.63%

Wycena

dane na dzień: 2015-05-22
 
Kategoria jednostkiA - Zbywane bez ograniczeń
Aktywa netto w PLN
(2015-04-30)
815,45 mln
Cena jednostki w PLN314,19
Zmiana dzienna (%)-0.24

Dlaczego warto

 • Zarabiasz na wzroście wartości polskich akcji – portfel funduszu o charakterystyce zbliżonej do indeksu WIG.
 • Masz dostęp do akcji wielu spółek działających w różnych sektorach. Taka dywersyfikacja jest trudna do osiągnięcia przy indywidualnym inwestowaniu.
 
 
 
 


Informacje praktyczne dla jednostki kategorii A

Typ funduszu: akcyjny
Zakres geograficzny: Polska
Benchmark: 100% WIG
Początek działalności funduszu: 1998-03-11
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 3,50%
 
 
 

Profil inwestora

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 
 
 
 


Cel i polityka inwestycyjna

 •  Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 
 • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości. 
 • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.  
 
 

 
 
 
 

Do pobrania

Karta Funduszu  Pobierz
Kluczowe informacje dla inwestorów Pobierz
Prospekt  Pobierz
Sprawozdanie  Pobierz
Numery rachunków Pobierz
Tabele opłat Pobierz
 
 

Zarządzający

 
 

  20 lat w branży

Michał Kopiczyński
Dyrektor Zespołu      

Zespół Zarządzania
Instrumentami Udziałowymi

 
 
 
11 lat w branży

Marcin Szortyka
Starszy Zarządzający
Funduszami

Zespół Zarządzania
Instrumentami Udziałowymi